ARVRÄTT OCH FAMILJERÄTT

 • Arv
  Arvskiftet sker antingen enligt testamente eller enligt lag.
  Det finns några aspekter man skall ta hänsyn till:
  1. den avlidnes hemvist,
  2. bröstarvingarnas rätt till laglott,
  3. arvskatt. Arvingarna får uppskov med betalningen i 6 månader från dödsdagen uppskott med betalningen. Skatten preskriberas efter 4 år och 6 månader från arvlåtarens dödsfall. Fråga din advokat för att beräkna arvskatten.
 • Äktenskapsskillnad

FASTIGHETSRÄTT

 • Köp och försäljning.
  Du måste tänka bl.a på att:
  1. Du kan köpa eller sälja genom fullmakt.
  2. Du behöver ha NIE nummer (Spanskt Skatteidentitesnummer): samtliga utlänningar som ingår spanska avtal/officiella handlingar måste i förväg ha ansökt om NIE-nummer. Detta kan berörda personer själva eller genom ombud ansöka om i Spanien eller från Sverige/Norge/England via Spanska Ambassaden.
  3. Lagfarten förrättas inför en notarius publicus.
  4. Överlåtelseskatt -8% av köpesumman- skall betalas innan lagfarten kan föras in i Egendoms registret (Registro de la Propiedad).

SKATTERÄTT

 • NIE -nummer (Spanskt skatteidentitetsnummer)
 • Årliga deklarationer.